mylar film 0 01uf capacitor

Sort by :
0.015uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
0.015uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
£0.09
0.01F 10% 275VAC X2 Suntan Metallized Polypropylene Film Capacitor
0.01F 10% 275VAC X2 Suntan Metallized Polypropylene Film Capacitor
£0.20
0.01F 10% 400V 7.5mm Pitch Epcos Polyester Metallized Film Capacitor
0.01F 10% 400V 7.5mm Pitch Epcos Polyester Metallized Film Capacitor
£0.10
0.01uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
0.01uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
£0.09
0.01uf 15mm Metallised Film Capacitor
0.01uf 15mm Metallised Film Capacitor
£0.26
0.022uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
0.022uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
£0.09
0.033uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
0.033uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
£0.09
0.047F 10% 275VAC X2 Suntan Metallized Polypropylene Film Capacitor
0.047F 10% 275VAC X2 Suntan Metallized Polypropylene Film Capacitor
£0.20
0.047uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
0.047uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
£0.09
0.047uf 15mm Metallised Film Capacitor
0.047uf 15mm Metallised Film Capacitor
£0.07
0.1F 10% 100V 7.5mm Pitch Epcos Polyester Metallized Film Capacitor
0.1F 10% 100V 7.5mm Pitch Epcos Polyester Metallized Film Capacitor
£0.24
0.1F 10% 250V 7.5mm Pitch Epcos Polyester Metallized Film Capacitor
0.1F 10% 250V 7.5mm Pitch Epcos Polyester Metallized Film Capacitor
£0.24
0.1F 10% 275VAC X2 Suntan Metallized Polypropylene Film Capacitor
0.1F 10% 275VAC X2 Suntan Metallized Polypropylene Film Capacitor
£0.20
0.1uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
0.1uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
£0.09
0.1uf 15mm Metallised Film Capacitor
0.1uf 15mm Metallised Film Capacitor
£0.30
0.22F 10% 275VAC X2 Suntan Metallized Polypropylene Film Capacitor
0.22F 10% 275VAC X2 Suntan Metallized Polypropylene Film Capacitor
£0.36
0.22uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
0.22uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
£0.18
0.33uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
0.33uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
£0.24
0.47F 10% 275VAC X2 Suntan Metallized Polypropylene Film Capacitor
0.47F 10% 275VAC X2 Suntan Metallized Polypropylene Film Capacitor
£0.43
0.47uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
0.47uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
£0.30
0.47uf 22.5mm Metallised Film Capacitor
0.47uf 22.5mm Metallised Film Capacitor
£0.52
0.68F 10% 100V 7.5mm Pitch Epcos Polyester Metallized Film Capacitor
0.68F 10% 100V 7.5mm Pitch Epcos Polyester Metallized Film Capacitor
£0.42
0.68F 10% 400V 15mm Pitch Epcos Polyester Metallized Film Capacitor
0.68F 10% 400V 15mm Pitch Epcos Polyester Metallized Film Capacitor
£0.72
0.68uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
0.68uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
£0.35
1000pF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
1000pF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
£0.09
100n 100v Mylar Film Capacitor Case E
100n 100v Mylar Film Capacitor Case E
£0.06
10n 100v Mylar Film Capacitor Case B
10n 100v Mylar Film Capacitor Case B
£0.05
10nf 100v FKS2 Polyester Film Capacitor
10nf 100v FKS2 Polyester Film Capacitor
£0.13
1500pF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
1500pF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
£0.09
15nF 400V 368 series Polyester Film Capacitor
15nF 400V 368 series Polyester Film Capacitor
£0.24
1F 10% 100V 10mm Pitch Epcos Polyester Metallized Film Capacitor
1F 10% 100V 10mm Pitch Epcos Polyester Metallized Film Capacitor
£0.72
1F 10% 275VAC X2 Suntan Metallized Polypropylene Film Capacitor
1F 10% 275VAC X2 Suntan Metallized Polypropylene Film Capacitor
£0.98
1n 100v Mylar Film Capacitor Case A
1n 100v Mylar Film Capacitor Case A
£0.01
1nf 100v FKS2 Polyester Film Capacitor
1nf 100v FKS2 Polyester Film Capacitor
£0.11
1uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
1uF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
£0.53
1uf 22.5mm Metallised Film Capacitor
1uf 22.5mm Metallised Film Capacitor
£0.64
2.2uf 27.5mm Metallised Film Capacitor
2.2uf 27.5mm Metallised Film Capacitor
£1.19
2200pF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
2200pF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
£0.09
220n 100v Mylar Film Capacitor Case F
220n 100v Mylar Film Capacitor Case F
£0.11
22n 100v Mylar Film Capacitor Case C
22n 100v Mylar Film Capacitor Case C
£0.07
2n2 100v FKS2 Polyester Film Capacitor
2n2 100v FKS2 Polyester Film Capacitor
£0.11
2n2 100v Mylar Film Capacitor Case A
2n2 100v Mylar Film Capacitor Case A
£0.04
3300pF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
3300pF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
£0.09
4700pF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
4700pF 5% 100V 5mm Pitch Faratronic Polyester Film Capacitor
£0.09
47n 100v Mylar Film Capacitor Case D
47n 100v Mylar Film Capacitor Case D
£0.07
4n7 100v FKS2 Polyester Film Capacitor
4n7 100v FKS2 Polyester Film Capacitor
£0.13
4n7 100v Mylar Film Capacitor Case A
4n7 100v Mylar Film Capacitor Case A
£0.05
Kemet R46KI347040P0M 470nF 20% 275Vac P15mm X2 Radial Film Capacitor
Kemet R46KI347040P0M 470nF 20% 275Vac P15mm X2 Radial Film Capacitor
£0.72
W/proof 66mm Mylar Speaker 8 Ohm
W/proof 66mm Mylar Speaker 8 Ohm
£1.70
Wima 131-Piece MKS Polyester Film Capacitor Assortment Set 1000pF ...
Wima 131-Piece MKS Polyester Film Capacitor Assortment Set 1000pF ...
£51.42
Wima 176-Piece MKS Polyester Film Capacitor Assortment Set 0.01F ...
Wima 176-Piece MKS Polyester Film Capacitor Assortment Set 0.01F ...
£55.54
Wima MKS2 0.015uF 20% 250V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS2 0.015uF 20% 250V Radial Polyester Film Capacitor
£0.18
Wima MKS2 0.015uF 20% 400V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS2 0.015uF 20% 400V Radial Polyester Film Capacitor
£0.29
Wima MKS2 0.01uF 20% 100V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS2 0.01uF 20% 100V Radial Polyester Film Capacitor
£0.29
Wima MKS2 0.022uF 20% 400V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS2 0.022uF 20% 400V Radial Polyester Film Capacitor
£0.39
Wima MKS2 0.022uF 20% 63V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS2 0.022uF 20% 63V Radial Polyester Film Capacitor
£0.29
Wima MKS2 0.047uF 20% 100V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS2 0.047uF 20% 100V Radial Polyester Film Capacitor
£0.29
Wima MKS2 0.047uF 20% 400V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS2 0.047uF 20% 400V Radial Polyester Film Capacitor
£0.54
Wima MKS2 0.15uF 20% 400V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS2 0.15uF 20% 400V Radial Polyester Film Capacitor
£0.59
Wima MKS2 0.1uF 20% 250V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS2 0.1uF 20% 250V Radial Polyester Film Capacitor
£0.34
Wima MKS2 0.22uF 20% 250V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS2 0.22uF 20% 250V Radial Polyester Film Capacitor
£0.49
Wima MKS2 0.22uF 20% 63V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS2 0.22uF 20% 63V Radial Polyester Film Capacitor
£0.34
Wima MKS2 0.33uF 20% 250V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS2 0.33uF 20% 250V Radial Polyester Film Capacitor
£0.64
Wima MKS2 0.47uF 20% 100V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS2 0.47uF 20% 100V Radial Polyester Film Capacitor
£0.44
Wima MKS2 10uF 20% 50V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS2 10uF 20% 50V Radial Polyester Film Capacitor
£3.73
Wima MKS2 1uF 20% 50V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS2 1uF 20% 50V Radial Polyester Film Capacitor
£0.72
Wima MKS2 3.3uF 20% 63V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS2 3.3uF 20% 63V Radial Polyester Film Capacitor
£1.43
Wima MKS2 4.7uF 20% 50V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS2 4.7uF 20% 50V Radial Polyester Film Capacitor
£2.04
Wima MKS4 0.015uF 10% 400V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 0.015uF 10% 400V Radial Polyester Film Capacitor
£0.28
Wima MKS4 0.01uF 10% 400V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 0.01uF 10% 400V Radial Polyester Film Capacitor
£0.28
Wima MKS4 0.01uF 20% 630V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 0.01uF 20% 630V Radial Polyester Film Capacitor
£0.30
Wima MKS4 0.022uF 10% 100V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 0.022uF 10% 100V Radial Polyester Film Capacitor
£0.28
Wima MKS4 0.022uF 10% 2000V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 0.022uF 10% 2000V Radial Polyester Film Capacitor
£0.91
Wima MKS4 0.022uF 10% 400V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 0.022uF 10% 400V Radial Polyester Film Capacitor
£0.28
Wima MKS4 0.022uF 20% 1000V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 0.022uF 20% 1000V Radial Polyester Film Capacitor
£0.43
Wima MKS4 0.033uF 10% 400V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 0.033uF 10% 400V Radial Polyester Film Capacitor
£0.28
Wima MKS4 0.047uF 20% 1000V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 0.047uF 20% 1000V Radial Polyester Film Capacitor
£0.55
Wima MKS4 0.047uF 20% 630V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 0.047uF 20% 630V Radial Polyester Film Capacitor
£0.52
Wima MKS4 0.068uF 10% 100V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 0.068uF 10% 100V Radial Polyester Film Capacitor
£0.28
Wima MKS4 0.15uF 20% 630V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 0.15uF 20% 630V Radial Polyester Film Capacitor
£0.64
Wima MKS4 0.22uF 10% 2000V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 0.22uF 10% 2000V Radial Polyester Film Capacitor
£4.51
Wima MKS4 0.33uF 10% 400V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 0.33uF 10% 400V Radial Polyester Film Capacitor
£0.63
Wima MKS4 0.33uF 10% 63V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 0.33uF 10% 63V Radial Polyester Film Capacitor
£0.35
Wima MKS4 0.33uF 20% 100V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 0.33uF 20% 100V Radial Polyester Film Capacitor
£0.39
Wima MKS4 0.33uF 20% 250V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 0.33uF 20% 250V Radial Polyester Film Capacitor
£0.47
Wima MKS4 0.68uF 10% 250V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 0.68uF 10% 250V Radial Polyester Film Capacitor
£0.63
Wima MKS4 0.68uF 10% 63V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 0.68uF 10% 63V Radial Polyester Film Capacitor
£0.50
Wima MKS4 1.5uF 10% 250V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 1.5uF 10% 250V Radial Polyester Film Capacitor
£1.13
Wima MKS4 1000pF 20% 1000V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 1000pF 20% 1000V Radial Polyester Film Capacitor
£0.30
Wima MKS4 10uF 10% 250V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 10uF 10% 250V Radial Polyester Film Capacitor
£5.50
Wima MKS4 1uF 10% 400V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 1uF 10% 400V Radial Polyester Film Capacitor
£1.42
Wima MKS4 1uF 10% 63V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 1uF 10% 63V Radial Polyester Film Capacitor
£0.67
Wima MKS4 1uF 20% 250V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 1uF 20% 250V Radial Polyester Film Capacitor
£0.86
Wima MKS4 2.2uF 10% 400V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 2.2uF 10% 400V Radial Polyester Film Capacitor
£1.73
Wima MKS4 2.2uF 20% 100V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 2.2uF 20% 100V Radial Polyester Film Capacitor
£1.16
Wima MKS4 2200pF 20% 1000V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 2200pF 20% 1000V Radial Polyester Film Capacitor
£0.30
Wima MKS4 3.3uF 10% 63V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 3.3uF 10% 63V Radial Polyester Film Capacitor
£1.06
Wima MKS4 4.7uF 20% 100V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 4.7uF 20% 100V Radial Polyester Film Capacitor
£2.32
Wima MKS4 4700pF 10% 2000V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 4700pF 10% 2000V Radial Polyester Film Capacitor
£0.39
Wima MKS4 6.8uF 10% 63V Radial Polyester Film Capacitor
Wima MKS4 6.8uF 10% 63V Radial Polyester Film Capacitor
£2.20

mylar film 0 01uf capacitor

mylar film 0 01uf capacitor on other UK sites

2n2 100v Mylar Film Capacitor Case A
£0.04
Polyester Film Capacitors - Suntan TS01002A222JSB000R, A competitively priced 100V mylar polyester film capacitor with epoxy resin coating and is compact & lightweight. Ideal for general purpose applications. 2n2 100v Mylar Film Capacitor Case A 
Wera Slotted/Pozi & Phillips Screwdriver Set Pack 6
£24.99
6 piece engineers screwdriver set with pozi phillips and slotted screwdrivers. 
Film
£4.26
A collection of Indian religious songs including Surya Dev Dinesh Hey Jai Jai Ram Jai Shree Ram Ram Tere Ghar Aaya Jagat Mein Kartavya Hai. Nandlala Re Nandlala Shyam Dhun Laagi Bali Haari Seeta Maiya and Ja... 
0
£10.99
Whiskas 1+ Pouches in Gravy - Saver Pack: 48 x 100g Poultry Selection 
HP LaserJet Q6496A MFP ADF Mylar Sheets
£18.50
HP printer maintenance kits ensure your HP printer remains in working condition and continues providing your workers with the highest print quality possible. Ensure your HP printer continues to provide you with optimum print quality with periodic replacement of supplies. HP maintenance kits help ensure your HP printer is always available, helping maximize your business efficiency. HP 
EZ Quilting No Melt Mylar Template
£15.99
EZ Quilting 8.5 x 11 No Melt Mylar Template 
Initiative Index 1-10 Clrd Mylar Tab
£17.94
Initiative Index 1-10 Clrd Mylar Tab 
12uF Capacitor
£3.01
This is a 12uF (Micro Farad) 250v lighting capacitor. 
Stanley FatMax Measuring Tape with Mylar Coated Blade 8m /26ft
£19.99
With a cushion grip for a comfortable, slip-resistant hold, this FatMax Pro Tape has an extra wide 32mm blade and a detachable three-rivet end hook which provides 40% more strength than two-rivet hook designs. The Mylar blade coating provides up to 1... 
The Film
£6.19
Yakuza 0
£41.99
Yakuza 0
£38.99
The Window Film Company Frosted Window Film
£38.75
Window film can be used as a modern alternative to net curtains. The frosted effect means that it will give you privacy in your home whilst allowing the light through. Its particularly good for bathrooms to frost the windows or even on shower screens. These ready made sizes can be cut down to fit your glass and are easy to install. 
RMK Classic Film Eyes - 03 Classic Film
£25.00
Add depth and dimension to your eyes with RMKs Classic Film Eyes; a water-based formula that blends effortlessly to deliver a long-wearing, metallic finish. With a unique liquid texture that transforms into smooth powder upon application, The Silver Screen Collection eyeshadow creates a smooth veil on the lids, allowing you to enhance natural beauty with picture-perfect colour, inspired by the 

mylar film 0 01uf capacitor on other UK sites

mylar film 0 01uf capacitor on USA sites

Miadora 14k White Gold 1/2ct TDW Diamond and Pink Sapphire Ring (H-I, I2-I3)
$783.99
This item comes with a gift box. This pretty engagement ring from the Miadora Wedding Collection features princess-cut white diamond center stones with a unique accent of pink sapphires and diamond side stones. The fantastic ring is crafted of 10-karat white gold with a high polish finish. Center stone Diamonds: Four Center cut: Princess Diamond weight: 2/5 carat Color: H-I Clarity: I2-I3  
Back to The Future - Flux Capacitor Boxset
$66.63
Back to the Future: The future for 17-year-old Marty McFly is not shaping up well. His family is dysfunctional, his schoolteacher, Mr Strickland, is out to get him, his music is just too loud and the rest of the world doesnt care. Only with his girlfriend, Jennifer Parker and local eccentric scientist, Dr Emmet Brown does he find the encouragement and excitement he needs. Never in time for his 
Back to The Future - Flux Capacitor Boxset
$29.43
Back to the Future: The future for 17-year-old Marty McFly is not shaping up well. His family is dysfunctional his schoolteacher Mr Strickland is out to get him his music is just too loud and the rest of the world doesnt care. Only with his girlfriend Jennifer Parker and local eccentric scientist Dr Emmet Brown does he find the encouragement and excitement he needs. Never in time for his 
Spot Mylar Balls (4 pack)
$2.99
Spot Mylar Balls are crinkly cat toys that are designed to appeal to your cats natural instinct for play and exercise.  Cats go crazy over the crinkly sound! Each ball is multicolored and measures approximately 1 1/2 inches in diameter. Pack contains 4 Mylar Balls. Measures 1.5\ in diameter Feature a crinkly sound that cats love! 4 pack 
Cruel - Long Sleeve Arena Fit Mylar Polka Dot (Assorted) Women's Clothing
$17.99
Play the part of the shy desert flower, while secretly owning the room with your unprecedented style in this top.Polka dot print all over the cotton woven.Pointed collar.Long sleeves with two-snap cuffs.Diamond shaped snap-front closure.Western back yoke.Front snap-flap pockets at chest.Shirttail hem.98% cotton, 2% polyester.Machine wash cold, tumble dry low.Imported. Measurements:Length: 26 
IMPOSSIBLE Color Film for 600 Gold Frame
$24.94
Color instant film for Polaroid 600-type cameras with matte gold colored frames. 8 exposures per pack. Thanks to an innovative color protection formula, this film boasts great color saturation, a high level of detail and sharpness, and stunning image quality. Also works with Impossible hardware. Imported.Format: 3.5 x 4.2 in (8.8 x 10.7 cm). Image area: 3.1 x 3.1 in (7.9 x 7.9 cm). Finish: Glossy. 
ValueBull 20 lb Approx 0-3in Natural Bully Stick Bites
$277.99
100% Natural, Free-Range, Grass-Fed, No Additives, No chemicals, USDA approved.From North & South American cattle, human grade processing, free of hormones & antibiotics.Bully Sticks offer a long-lasting, satisfying chew.Bully Sticks help to reduce tartar and maintain your dogs healthy teeth and gums.Made of all natural beef, they are fully digestible, low fat, high protein.Only ValuePetSupplies 

mylar film 0 01uf capacitor on USA sites


Brands

Thank you for visiting mylar film 0 01uf capacitor on electronicsspecialist.co.uk

We bring the products from many websites to one website for you to search, save and compare.